dimarts, de juliol 16, 2019

FESTA MAJOR DE GALLECS, dies 18,19, 20 i 21 de juliol de 2019

Benvinguts/des,
els dies 18, 19, 20 i 21 de juliol celebrarem la Festa Major de Gallecs amb una bona pila d'activitats perquè tothom en pugui gaudir.
Us hi esperem!

dimecres, de juliol 10, 2019

L’ADF Gallecs assumirà tasques informatives i de control d'incívics a l’espai rural

Les agrupacions de defensa forestal de Gallecs i Parets es fusionaran el 2016

Gallecs incorporarà el 2016 els anomenats voluntaris ambientals, persones voluntàries que s'encarregaran, entre d'altres, d'informar els usuaris, promoure activitats lúdiques i vigilar l'espai rural de la caça furtiva, els abocaments incontrolats, la circulació de vehicles no autoritzats i el control de les tanques perimetrals. Els voluntaris i l'ADF Gallecs treballaran conjuntament.
L’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Gallecs ja ha començat a preparar la campanya d’estiu. L’objectiu de l’agrupació és prevenir i lluitar contra els focs forestals amb la vigilància de zones boscoses i amb vegetació i, sobretot, col·laborar en emergències i tasques d’extinció d’incendis. També s’encarrega de netejar preventivament els espais naturals de Gallecs i, si cal, reforestar algun espai. L’entitat està formada actualment per mitja dotzena de voluntaris, una xifra que ha anat minvant els últims anys per la poca activitat i perquè “a Gallecs no hi ha una massa forestal prou important que requereixi una dedicació contínua”, apunta Pere Joan Alsina, membre de l’ADF.

Per això, més enllà de les funcions habituals, el Consorci de Gallecs  preveu per al 2016 que l’ADF integri voluntaris que s’encarreguin de la vigilància cívica de l’espai, informin els usuaris, promoguin activitats lúdiques i vetllin més pels espais de lleure que pel control de zones boscoses. Serien els anomenats voluntaris ambientals. “Hi ha gent interessada a col·laborar-hi, i volem que s’hi impliquin les entitats”, diu Gemma Safont, gerent del Consorci. Aquests voluntaris també s’encarregaran de detectar la possible caça furtiva, els abocaments incontrolats, la circulació de vehicles no autoritzats i controlar les tanques perimetrals.

Fins ara, l’ADF Gallecs ha fet un parell de sortides cada any, sempre per apagar petits focs en conreus o petites superfícies de bosc o matolls. “Fa poques setmanes vam haver d’intervenir en un camp sembrat per apagar un foc generat al borrissol dels pollancres”, diu Alsina. De fet, la previsió és que aquest any també pugui haver-hi un parell d’incidents que requereixin l’actuació dels voluntaris.

Tot i aquestes intervencions, que es produeixen sobretot quan es detecta una columna de fum, l’ADF se centra sobretot a acompanyar els bombers pel territori: el guien, els proporcionen informació d’on proveir-se d’aigua, els assisteixen i els proporcionen avituallament.

D'altra banda, perquè l’ADF Gallecs tingui més capacitat i guanyi en eficàcia, un dels canvis que també s’estudien de cara a l’any que ve és la fusió d’aquesta agrupació amb la de Parets, un col·lectiu que, per la seva banda, ja està integrat al cos de protecció civil del municipi, format també per voluntaris. La nova entitat guanyaria operativitat, ja que “permetria doblar el nombre de voluntaris i els materials per afrontar inicialment els focs”, opina Alsina.

Ara com ara, per dur a terme aquesta tasca, els membres de l’ADF Gallecs disposen d’algunes motxilles, rascles per tallar focs, una bóta d’aigua i una pala per arreglar camins que enganxen als seus tractors. També tenen una emissora que cal millorar: “Cal unificar les freqüències de walkie-talkie per millorar la comunicació entre nosaltres i amb els bombers, i no haver d’estar pendents del telèfon mòbil”, explica. Els agents implicats en la millora de l’ADF es reuniran els pròxims dies per definir el futur de l’entitat.

Autorización para la realización de actividades con riesgo de incendio forestal y comunicación de quema

Autorización
Entre el 15 de marzo y el 15 de octubre, queda totalmente prohibido en los terrenos forestales (poblados o no por especies arbóreas) y en la franja de 500 metros que los rodea:
  • Encender fuego para cualquier tipo de actividad, sea cual sea su finalidad. Especialmente no se pueden quemar rastrojos, márgenes y restos de aprovechamientos forestales, agrícolas o de jardinería ni hacer fuegos de recreo. Queda excluida de la prohibición, dentro de las áreas recreativas y de acampada y en parcelas de las urbanizaciones, la utilización de los fogones de gas y de barbacoas de obra con matachispas. Tampoco se puede hacer fuego para actividades relacionadas con la apicultura.
  • Lanzar objetos encendidos.
  • Verter basuras y restos vegetales e industriales de cualquier tipo que puedan ser causa del inicio de un fuego.
  • Lanzar cohetes, globos, fuegos artificiales u otros artefactos que contengan fuego.
  • La utilización de sopletes o similares en obras realizadas en vías de comunicación que atraviesen terrenos forestales.

Con todo, el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural podrá autorizar, de manera extraordinaria, realizar determinados trabajos y actividades que suponen un riesgo de incendio forestal.
Fuera del periodo de riesgo mencionado hay que presentar una comunicación de quema.
Comunicación de quema
Durante el período comprendido entre el 16 de octubre y el 14 de marzo  las personas que tengan previsto hacer fuego en los terrenos forestales de Cataluña definidos en el artículo 2 de la Ley 6/1988, de 30 de marzo, forestal de Cataluña, y en la franja de 500 metros que los rodea, no necesitan de una autorización administrativa pero sí que lo comunicarán previamente (ORDEN MAB/62/2003, de 13 de febrero, por la que se desarrollan las medida  preventivas que establece el Decreto 64/1995, de 7 de marzo, por el que se establecen medidas de prevención de incendios forestal).
Leer más
  • Autorización para actividades con riesgo de incendio forestal. Entre el 15 de marzo de 2019 y el 15 de octubre de 2019
  • Comunicación de quema. Entre el 16 de octubre 2019 y el 14 de marzo 2020
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=108858&action=fitxa

dimarts, de juliol 02, 2019

Article REFRESH sobre la visita guiada amb bicicleta per Gallecs

Els ponents de la Conferencia Refresh pel no malbaratament alimentari van destacar dins del seu programa d'activitats que van venir a fer a Barcelona,  la visita guiada amb bicicleta i la degustació de productes ecològics locals al parc agrícola de Gallecs. Us deixem l'enllaç perquè ho pugueu llegir.

https://eu-refresh.org/guided-bicycle-tour-and-tasting-local-organic-produce-agricultural-park-gallecs