dijous, de juny 27, 2019

Carnet Groc - Grup d'intervenció de l'ADF

El carnet groc identifica al grup d'intervenció de l'ADF
El carnet groc és un carnet que identifica al seu titular com a personal del grup d'intervenció de l'ADF. Aquest carnet és necessari per actuar al front de foc i per indentificar-se davant dels controls que es puguin dur a terme. Només tenen accés a aquest carnet les persones entre 18 i 70 anys que estiguin en condicions físiques òptimes per a poder actuar en cas d'incendi.
Per tramitar aquest carnet cal aportar la documentació següent:
  • Fotocòpia del DNI
  • Dues fotografies tipus DNI
  • Informe mèdic on el metge especifiqui: "...no té cap limitació ni impediment per actuar en un foc forestal"
Aquests carnets tenen una vigència determinada en funció de l'edat del titular:
  • De 18 a 50 anys: 5 anys
  • De 51 a 60 anys: 4 anys
  • De 61 a 70 anys: 3 anys
La documentació necessària per a la renovació del carnet és:
  • Carnet caducat
  • Dues fotografies tipus DNI
  • Informe clínic

Benvinguts

Us donem la benvinguda a la pàgina web de l'ADF Gallecs 274

 Imagen relacionada

Us recomenem que aneu entrant per veure les novetats.
Moltes gracies

dimecres, de juny 26, 2019

Prohibició de fer foc al bosc

Del 15 de març al 15 d’octubre no es pot fer foc als terrenys forestals sense autorització
El dissabte 15 de març comença la prohibició d’encendre foc en terrenys forestals, que es mantindrà fins al 15 d’octubre, amb l’objectiu de prevenir els incendis forestals. Des de ll’1 de gener, a Catalunya s’han registrat 69 incendis forestals que han cremat 35 hectàrees forestals.
Aquesta prohibició està recollida en el Decret 64/1995, que regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat.
Especialment, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals, sense una autorització expressa ...